กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานตามโครงการปรับพื้นที่บริเวณวัดบ้านแม่สะกึด หมู่ที่ 4 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 7 - 11พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานตามโครงการปรับพื้นที่บริเวณวัดบ้านแม่สะกึด หมู่ที่ 4 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 7 - 11พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์)

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel