สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบครูที่ปรึกษาและเครือข่ายต้นกล้า อบจ. พื้นที่ อ.ปางมะผ้า และ อ.ปาย เพื่อปรึกษาเรื่องการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของเครือข่าย อบจ.

              สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบครูที่ปรึกษาและเครือข่ายต้นกล้า อบจ. พื้นที่ อ.ปางมะผ้า และ อ.ปาย เพื่อปรึกษาเรื่องการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของเครือข่าย อบจ. พร้อมมอบสีสำหรับพ่นกล่องตาข่ายและป้ายติดกล่องตาข่ายขวดพลาสติกร่วมรักษ์โลก แทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel