เครือข่ายต้นกล้า อบจ. โรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ ร่วมกับทีมงานสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยฮี้ หมู่ 8 ตำบลห้วยปูลิง งพื้นที่สำรวจฝายต้นน้ำบ้านห้วยฮี้

 

               เครือข่ายต้นกล้า อบจ. โรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ ร่วมกับทีมงานสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยฮี้ หมู่ 8 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สำรวจฝายต้นน้ำบ้านห้วยฮี้ เพื่อวางแผนการซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ของของหมู่บ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel