สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการเยาวชนก่อการดี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ แนวคิด ในการจัดทำกิจกรรมการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากกลุ่มเยาวชนก่อการดี

 
                 สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการเยาวชนก่อการดี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ แนวคิด ในการจัดทำกิจกรรมการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากกลุ่มเยาวชนก่อการดี
- พื้นที่ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
- พื้นที่ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อยและ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel