นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ 2566 โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการ

 
                 นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ 2566 โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ 2566 โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอ นางจันทร์สม สีบัว ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขุนยวม จังหวัดแม่อ่องสอน ในการเข้ารับการเสนอชื่อ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์และคณะอนุกรรมการฯได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ของครูที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาตามประกาศของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
                 สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และเป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครูและสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต จำนวน 11 ประเทศ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณคุณาประการอย่างยิ่งต่อการศึกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel