นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ และนายประหยัด สุขเกษม ผู้อำนวยการกองช่าง นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ขั้วเผือก)

 
              นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ และนายประหยัด สุขเกษม ผู้อำนวยการกองช่าง นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ขั้วเผือก) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 09.45 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel