นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก อบจ.ฯ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ 3 อำเภอสายใต้ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลชิมกาแฟสด ท่องเที่ยวตำบลห้วยห้อม ครั้งที่ 11

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก อบจ.ฯ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ 3 อำเภอสายใต้ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลชิมกาแฟสด ท่องเที่ยวตำบลห้วยห้อม ครั้งที่ 11 ณ ลานหน้าอาคารสำนักงาน อบต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดย อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 19.30 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel