นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล โลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน (Small World Maehongson Festival) ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล โลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน (Small World Maehongson Festival) ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการส่งเสริม ความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านศิลปะการแสดง ตามวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ และแสดงความสามารถด้านทักษะอาชีพของเด็ก ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณะ อีกทั้งเป็นการสืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ 2565 เวลา 19.00 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel