นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหารอบจ.แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ CROSS COUNTRY 2022 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง

 
               นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหารอบจ.แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ CROSS COUNTRY 2022 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนประชาชน ภายในจังหวัดได้สนใจและได้หันมาออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 06.30 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel