นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ ประธานสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน และนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัด อบจ.แม่ฮ่องสอน นำคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา อบจ. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทท้องถิ่น

 
          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ ประธานสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน และนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัด อบจ.แม่ฮ่องสอน นำคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา อบจ. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565
          ในการนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้า Gi ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถั่วลายเสือรสชีสพริกกะเหรี่ยง และรสกระเทียม มาจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “แชะ แชร์ โพส รับร่ม” ตามโครงการประชาสัมพันธ์สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Gi #สินค้าGiแม่ฮ่องสอน รวมถึงนำสินค้าจากร้านเฮ็ดก้อเหลียว มาจำหน่ายภายในงานนี้ด้วย #เฮ็ดก้อเหลียว
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel