นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2565

                  นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2565 โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม ได้ถ่ายทอดนโยบายการบริหารราชการ และชี้แจงข้อราชการที่สำคัญให้แก่ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถนำไปปฏิบัติสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ (23 ธันวาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel