กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงาน โครงการซ่อมบำรุงถนนสาย มส.ถ 1 – 0003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด – บ้านห้วยตอง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 
               กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงาน โครงการซ่อมบำรุงถนนสาย มส.ถ 1 – 0003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด – บ้านห้วยตอง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 วัน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel