นายไพรฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนเยาวชน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน "สบเมยเกมส์" พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
               นายไพรฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนเยาวชน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน "สบเมยเกมส์" พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตอำเภอแม่สะเรียง, สบเมย, เลขาที่ปรึกษานายก อบจ.แม่ฮ่องสอน
               กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนเยาวชน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน "สบเมยเกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. โดย อบจ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel