ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 12 ตำแหน่ง 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2565 ไปแล้ว นั้น เนื่องจากผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มีจำนวนน้อยกว่าอัตราที่รับสมัคร อบจ

 
 I อบจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง #เพิ่มเติม
                 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 12 ตำแหน่ง 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2565 ไปแล้ว นั้น เนื่องจากผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มีจำนวนน้อยกว่าอัตราที่รับสมัคร อบจ.แม่ฮ่องสอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม) ในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
      รับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 24 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 0-5361-1385 ต่อ 822, 823 ดู/ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/3Cq0oAM หรือแสกน QR CODE ด้านล่างนี้
 
#หมายเหตุ : อบจ.แม่ฮ่องสอน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ, หลักเกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ และระเบียบการสอบ #ของการสมัครทั้งสองรอบ ภายหลังจากสิ้นสุดการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติฯ รอบที่สอง
 
 
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel