นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคงแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

 
               นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคงแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.และวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคงแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel