นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ “เครือข่ายต้นกล้า อบจ. สร้างฝายชะลอน้ำ”

 
                  นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ “เครือข่ายต้นกล้า อบจ. สร้างฝายชะลอน้ำ” ในพื้นที่บ้านห้วยฮี้ หมู่ 8 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้าน โครงการ “เครือข่ายต้นกล้า อบจ. สร้างฝายชะลอน้ำ” เป็นโครงการที่เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมป์ฯ นำเสนอ และบูรณาการในการจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น ร่วมกับเครือข่ายต้นกล้า อบจ. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน , โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน , ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนบ้านห้วยฮี้ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.1 (ม่วงต๊อบ) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel