เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน มอบขนมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 65

               เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน มอบขนมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยงบประมาณในการจัดซื้อขนม เป็นเงินที่ได้จากการจำหน่ายขยะขวดพลาสติก ตามโครงการขวดพลาสติกร่วมรักษ์โลก ที่เครือข่ายต้นกล้า อบจ. แต่ละโรงเรียนดำเนินการอยู่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel