ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง #หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 12 ตำแหน่ง 14 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2565 และ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม) ในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 24 มกราคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอประกาศ หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับผู้ที่สมัครในรอบแรก (วันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2565) โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์ หรือ แสกนจาก QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้ ดู/ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/3W8gEh2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ 0-5361-1385 ต่อ 822, 823
 
#หมายเหตุ : อบจ.แม่ฮ่องสอน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ, หลักเกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ และระเบียบการสอบ #ของการสมัครทั้งสองรอบ ภายหลังจากสิ้นสุดการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติฯ รอบที่สอง
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel