โครงการปรับปรุงเส้นทางบ้านกลอมูเดอ หมู่ที่ 9 บ้านกลอเซโล - แยกทางเข้าบ้านปู่ทา หมู่ที่ 6 , บ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
                           โครงการปรับปรุงเส้นทางบ้านกลอมูเดอ หมู่ที่ 9 บ้านกลอเซโล - แยกทางเข้าบ้านปู่ทา หมู่ที่ 6 , บ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 12–28 มกราคม 2566 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 17 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel