ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
I #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน I
-------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2565
และ รับสมัครเพิ่มเติมระหว่างวันที่ วันที่ 16 – 24 มกราคม 2566 แล้วนั้น
               บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อบจ.แม่ฮ่องสอน จึงประกาศ #รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์ หรือ แสกนจาก QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้ ดู/ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/3XLfh9M สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 0-5361-1385 ต่อ 822, 823

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel