ประกาศ อบจ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์)

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel