องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำรถน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตามถนนสายต่าง ๆ

               องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำรถน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตามถนนสายต่าง ๆ ตามมาตรการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel