นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ(ลัวะ) บ้านละอูบ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

                 นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย เขต 1,เขต2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง เขต2 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ(ลัวะ) บ้านละอูบ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ...และมอบงบประมาณในการร่วมบูรณาการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ.2566

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel