อบจ.แม่ฮ่องสอน จับมือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ จัดงาน ปายชิล (ไปชิล)@China Thai เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ สะพานประวัติศาสตร์ปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่าง 24-25 มีค. 2566

 
                 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้กิจกรรม ปาย ชิล (ไปชิล) @ China Thai โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย Ms.Yang Jiong รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในการสร้างความร่วมมือสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานจำนวนมาก กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2566 ณ สะพานประวัติศาสตร์ปาย อำเภอปาย ซึ่งงานปายชิล (ไปชิล)@China Thai นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมไทย-จีน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
♦️ กิจกรรมการแข่งทักษะทางวิชาการภาษาจีน ของเด็กและเยาวชน การแข่งขันคัดอักษรจีน เล่าเรื่องเมืองแม่ฮ่องสอน ในภาษาจีน
♦️ แฮนคราฟท์ คาเฟ่ (Hand craft café) เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงฝีมือในการประดิษฐ์พู่มงคล การถักเชือกทอโชค และการทำโคมจีนมหาลาภ พวงกุญแจ
♦️ ฟิล ฟู้ด คาเฟ่ (Fill Food Café) เปิดให้ผู้ที่สนใจทดลองทำปาท่องโก๋
♦️ การแสดงดนตรี (Cool Music) ชมการแสดงของวงดนตรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
♦️ และการประกวด ปาย ชิล ไชน่า ควีน (Pai Chill China Queen) การประกวดคนสวยยืน 1 แบบไม่จำกัดเพศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประกวด เพราะเชื่อว่าทุกคนมีความสวยและความฉลาดซ่อนอยู่ในตัว เน้นการประกวดความสามารถและความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยผลการประกวด ปาย ชิล ไชน่า ควีน (Pai Chill China Queen) มีดังนี้
📍 รางวัลชนะเลิศ มงกุฏ สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่ นางสาวกิ่งกาญจน์ มีชัย
📍 รองชนะเลิศอันดับ 1 สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท ได้แก่ นางสาวสุภาพร เพชรประดับ
📍 รองชนะเลิศอันดับ 2 สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ นายประภัสสรา น้อยพิมาย
📍 รองชนะเลิศอันดับ 3 สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวยุวนา คู่โชค
📍 รองชนะเลิศอันดับ 4 สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นางสาวพีรภาร์ จีนา
📍 รางวัลขวัญใจมหาชน สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นางสาวจันทร์เพ็ญ สุทธิสุรศักดิ์
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. ณ สะพานประวัติศาสตร์ปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel