ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
เขตเลือกตั้ง
     - เขต 1 และเขต 5 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
🔹 เขต 2 อำเภอปาย
โดยท่านที่อยู่ในเขตเลือกตั้งดังกล่าว สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้
🗓️ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566
📍 ณ สำนักงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอ หรือหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ โทร. 093 795 5878
💬 Line ID : mpvote66

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel