นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

 
                 นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 66 เวลา 08.00 น. ณ.หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด)
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel