โครงการเยาวชนก่อการดี กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชน การแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลห้วยห้อม ประจำปี 2566

 
               นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนก่อการดี กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชน การแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลห้วยห้อม ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ 5 ต.ห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel