นายก อบจ.มส.เปิดงาน “ลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่ยวม” ประจำปี พ.ศ. 2566 อำเภอแม่สะเรียง

              นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่ยวม” ประจำปี พ.ศ. 2566 อำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ เขตอำเภอแม่สะเรียง , เลขานุการนายกอบจ.แม่ฮ่องสอน ในการนี้วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เกียรติร่วมในงานดังกล่าวฯ ด้วย กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดโดยเทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สะเรียง โดยมี นายเสถียร แตะยา ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม กล่าวรายงาน นายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม กล่าวต้อนรับ..ทั้งนี้ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สะเรียง , คณะผู้บริหาร , ส่วนราชการในพื้นที่ฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ลานดงหอบ้านคะปวง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel