อบจ.แม่ฮ่องสอน มอบเงินงบประมาณสนับสนุนการจัด“ประเพณี ปอยต้นทีใหญ่” (เมอิลู) ณ บ้านไม้สะเป่ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
               นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานและกล่าวพบปะพี่น้องประชาชน ตามกิจกรรมโครงการ “ประเพณี ปอยต้นทีใหญ่” (เมอิลู) ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดงหรือกะแย บ้านไม้สะเป่ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 4 อำเภอเมือง และเจ้าหน้า อบจ.แม่ฮ่องสอน ในการนี้ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติร่วมในงานดังกล่าวฯ ด้วย
               พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวฯ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกัน และยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดงหรือกะแย โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2566 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ บ้านไม้สะเป่ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel