กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอขมา (กั่นตอ) และขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

 
                นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด , นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอขมา (กั่นตอ) และขอพร นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมภริยา ณ บริเวณลานหน้าศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้เดินทางไปรดน้ำดำหัว ขอพร นายพงษ์พีระ ชูชื่น ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมภริยา ที่บ้านพักปลัดจังหวัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 14.15 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel