เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จับมือส่วนราชการ ชุมชน สร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยบ้านห้วยกู่ป๊ะ

 
               เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกับผู้นำชุมชน เยาวชน ประชาชน หน่วยงานทหาร ป่าไม้ในพื้นที่ จัดทำฝายชะลอกักเก็บน้ำ ณ ลำห้วยบ้านห้วยกู่ป๊ะ หมู่ 4 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อชะลอความเร็วของน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีนายอุทิศ ซาววงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย , นางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดทำฝายชะลอกักเก็บน้ำ ในการสร้างฝายชะลอกักเก็บน้ำครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย เป็นผู้คิดริ่เร่ิมในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel