เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จับมือส่วนราชการ ชุมชน สร้างฝายชะลอกักเก็บน้ำ ณ ลำห้วยแม่มูด บ้านแม่เกาะ หมู่ 3 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

                 

                 เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย ร่วมกับผู้นำชุมชน เยาวชน ประชาชน หน่วยงานทหาร ป่าไม้ในพื้นที่ จัดทำฝายชะลอกักเก็บน้ำ ณ ณ ลำห้วยแม่มูด บ้านแม่เกาะ หมู่ 3 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อชะลอความเร็วของน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีนายพงษ์เพชร จันทร์อ้าย , นายณัฐกร พรหมเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่อำเภอสบเมย , นายนิคม เปล่งฉวีวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดทำฝายชะลอกักเก็บน้ำ ในการสร้างฝายชะลอกักเก็บน้ำครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย เป็นผู้คิดริ่เร่ิมในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel