กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานปรับพื้นที่ลานจอดรถชั่วคราว ณ บริเวณโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานปรับพื้นที่ลานจอดรถชั่วคราว ณ บริเวณโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel