พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนรา ธิวาสราชนครินทร์

 
   
               
 
                 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel