อบจ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวน เกษตรกรตรา GI ผู้ผลิตสินค้า GI เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด "กระเทียม และถั่วลายเสือ GI แม่ฮ่องสอน" ผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์ (Live @Facebook)

 
                          อบจ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวน เกษตรกรตรา GI ผู้ผลิตสินค้า GI เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด "กระเทียม และถั่วลายเสือ GI แม่ฮ่องสอน" ผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์ (Live @Facebook) โดยสามารถแจ้งความประสงค์ส่ง "กระเทียม และถั่วลายเสือ" มาให้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ช่วยขายให้ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 พฤษภาคม 2566 ติดต่อ 087-191-4672​ (นิด)

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel