โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน คริสเตียนคัพครั้งที่ 15

            วันที่ 7 มีนาคม 2563 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผอ.กองการศึกษาฯ,ประธานสภาฯ,ที่ปรึกษาฯ,สมาชิกสภาฯ อบจ.มส. เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน คริสเตียนคัพครั้งที่ 15 กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมฯพัฒนากีฬา และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 7 - 15 มีนาคม 2563 และมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 


พิมพ์   อีเมล