เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลนาปู่ป้อม สำรวจพื้นที่น้ำตกไม้กาย บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า

              เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า ร่วมกับผู้นำชุมชน , เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันสำรวจพื้นที่น้ำตกไม้กาย หมู่ 12 บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel