ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรมนอกสถานที่

 
               กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรมนอกสถานที่ ตามโครงการ Onsite Service (OS) โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ห้วงประจำเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2566 ตามรายละเอียดด้านบนนี้ 🔰
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel