ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลควนโดน จังหวัดสตูล

          นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  เทศบาลตำบลควนโดน  จังหวัดสตูล  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2562


พิมพ์   อีเมล