การแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 16 "ปางหมูเกมส์" ประจำปี 2562

          นายสมพงศ์ ณรงค์ชัย นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางเรณู นะนักวัฒน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางถนอม ณ มาตคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง เขต 3 เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรม "การแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 16 "ปางหมูเกมส์" ประจำปี 2562 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลระดับนักเรียนในเขตอำเภอเมือง ไปสู่พฤติกรรมที่ดี โดยอาศัยประโยชน์จากการกีฬา ช่วยเพิ่มพูนสุขภาพอนามัย ฝึกอบรมระเบียบสร้างความสามัคคี มีคุณธรรมและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


พิมพ์   อีเมล