ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

          นายคำปัน คำปะวัน รองประธานสภาฯ อบจ.มส.,นายจีรพงศ์ พวงทอง ที่ปรึกษานายกฯ อบจ.มส.,พร้อมด้วยนายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เป็นตัวแทนนายกฯอบจ.แม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรม "ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562...พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ บริเวณวัดจองสูง(วัดอุทธยารมณ์) อำเภอเเม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและใช้มิติทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสามัคคีกันในท้องถิ่นทำให้เกิดรายได้ในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีกด้วย


พิมพ์   อีเมล