โครงการยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี 2562

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.มส., ให้เกียรติรวมงานและพบปะนักเรียนตามกิจกรรม "โครงการยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายนฤวุฒิ นิรุตติพงศ์ ปลัด อบจ.มส., และคณะผู้บริหาร ผอ.กอง อบจ.แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการยกระดับและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน


พิมพ์   อีเมล