กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและแก้ปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2565 ณ บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด หมู่ 10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและแก้ปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2565 ณ บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด หมู่ 10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

 

นายก อบจ.มส. เปิดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ แก่แกนนำกลุ่มประธานเยาวชนก่อการดีระดับตำบล ตามโครงการเยาวชนก่อการดี ประจำปี 2565

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ ตามโครงการเยาวชนก่อการดี ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 
               สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประธานเยาวชนก่อการดีระดับตำบล ได้ยกระดับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำเยาวชน สามารถออกแบบสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่และขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่ตำบลได้อย่างเข้าใจ พร้อมกันนี้ ได้มีการก่อตั้งและเปิดประชุมสภาเยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน เป็นครั้งแรกอีกด้วย
               กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำภายใต้โครงการเยาวชนก่อการดีขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2565
 

นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายก อบจ. แม่ฮ่องสอน.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.มส ครั้งที่ 6/65 (ครั้งที่ 7ในปีงบ) ณ ห้องประชุุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางหลังใหม่

 
               นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายก อบจ. แม่ฮ่องสอน.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.มส ครั้งที่ 6/65 (ครั้งที่ 7ในปีงบ) ณ ห้องประชุุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางหลังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันนี้ 20 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น.
 
 

นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเสวนาในเวทีมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

               นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเสวนาในเวทีมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

 

นายก อบจ.มส. เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการผู้ตัดสิน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 มีประชาชน ผู้สูงอายุจาก 7 อำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 9 ทีม แข่งขันที่ สนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านป่าปุ๊) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 17 – 25 กันยายน 2565 แข่งขันเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ผู้สนใจสามารถไปชมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬา โดยติดตามความเคลื่อนไหว และตารางการแข่งขันได้ที่ เพจ อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ
 

นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเปียงหลวง ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

               นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเปียงหลวง ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 

 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.มส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการกองทุนฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการกองทุนฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
               โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ จำนวน 12 หลัง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 790,000 บาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. 
 

โปรโมชั่นดี ๆ จากร้าน "เฮ็ดก้อเหลียว" Rainy Season Sale

 
โปรโมชั่นดี ๆ จากร้าน "เฮ็ดก้อเหลียว" โปรโมชั่นพิเศษจากร้าน #เฮ็ดก้อเหลียว กลับมาอีกแล้วจ้า ไปเลือกชมสินค้าเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ พร้อมของแถมอีกมากมายได้ที่ร้านทั้ง 3 สาขา
 

เยาวชน เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย ร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบท่อส่งน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 และพัฒนาแหล่งต้นน้ำ บริเวณน้ำตกหมอแปง หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง

               เยาวชน เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย ร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบท่อส่งน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 และพัฒนาแหล่งต้นน้ำ บริเวณน้ำตกหมอแปง หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สืบเนื่องมาจากท่อส่งน้ำดังกล่าวเสื่อมสภาพ และชำรุดเนื่องจากการใช้งาน และเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งน้ำจากระบบประปาภูเขาดังกล่าว จะถูกส่งมาเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนฯ จำนวนกว่า 400 คน ใช้ในการอุปโภคและบริโภค  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 

 

นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายเทีืยนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายเทีืยนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel