ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรมนอกสถานที่

 
               กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรมนอกสถานที่ ตามโครงการ Onsite Service (OS) โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ห้วงประจำเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2566 ตามรายละเอียดด้านบนนี้ 🔰
 
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 
                 อบจ.แม่ฮ่องสอน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา  รับสมัครระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 0-5361-1385 ต่อ 823 ดู/ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/mhs.pao และ  http://bit.ly/3BhZxBc
 
 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลห้วยโป่ง สำรวจพื้นที่เตรียมสร้างฝายชะลอน้ำ

 
               เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้นำชุมชน พร้อมด้วยนางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันสำรวจพื้นที่บ้านห้วยช่างคำ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมสร้างฝายชะลอน้ำ ลดปัญหาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
*มีคลิปใน comment แรก* เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 
 

นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการด้านสาธารณสุข กับผู้เกี่ยวข้องที่ รพ.สต.แม่เตี๋ย และ รพ.สต.บ้านต่อแพ

 
              นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข , นางประภาภรณ์ วิมลพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่องสอน ร่วมพบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความต้องการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เตี๋ย อำเภอแม่ลาน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต่อแพ อำเภอขุนยวม และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
              ซึ่งเบื้องต้น มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 6 แห่ง จากทั้งหมด 72 แห่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งความประสงค์ถ่ายโอนภารกิจ มาสังกัด อบจ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย รพ.สต. เมืองแปง อ.ปาย , รพ.สต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า , รพ.สต.หมอกจำแป่ อ.เมือง , รพ.สต.ต่อแพ อ.ขุนยวม , รพ.สต.บ้านแม่เตี๋ย อ.แม่ลาน้อย และ รพ.สต.บ้านน้ำดิบ อ.แม่สะเรียง
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวน เกษตรกรตรา GI ผู้ผลิตสินค้า GI เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด "กระเทียม และถั่วลายเสือ GI แม่ฮ่องสอน" ผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์ (Live @Facebook)

 
                          อบจ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวน เกษตรกรตรา GI ผู้ผลิตสินค้า GI เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด "กระเทียม และถั่วลายเสือ GI แม่ฮ่องสอน" ผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์ (Live @Facebook) โดยสามารถแจ้งความประสงค์ส่ง "กระเทียม และถั่วลายเสือ" มาให้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ช่วยขายให้ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 พฤษภาคม 2566 ติดต่อ 087-191-4672​ (นิด)

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จับมือส่วนราชการ ชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยระบือ

 
               เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า ร่วมกับผู้นำชุมชน เยาวชน ประชาชน หน่วยงานทหาร ป่าไม้ในพื้นที่ จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ ลำห้วยระบือ บ้านแอโก๋ หมู่ 2 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อชะลอความเร็วของน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า เป็นผู้คิดริ่เร่ิมในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลนาปู่ป้อม สำรวจพื้นที่น้ำตกไม้กาย บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า

              เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า ร่วมกับผู้นำชุมชน , เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันสำรวจพื้นที่น้ำตกไม้กาย หมู่ 12 บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 

 

พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนรา ธิวาสราชนครินทร์

 
   
               
 
                 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. 
 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566

               นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ คูคลอง และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) ณ มูลนิธิธรรมคีรี บ้านพะโข่โหล่ หมู่ที่ 10 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายกฤษฎา ประไพพานิช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬารวมใจเยาวชนตำบลทุ่งยาว

 
               เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬารวมใจเยาวชนตำบลทุ่งยาว ณ สนามกีฬา อบต.ทุ่งยาว ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี รู้แพ้ รุู้ชนะ รู้อภัย และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนในตำบลได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาร่วมกัน โดยมีนายศิวศิษฎิ์ ปัญญาตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่อำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ในการจัดกิจกรรมโครงการข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 มีเยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย เป็นผู้คิดริ่เร่ิมในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel